Phân tích về giá điện, ĐB Lê Thu Hà (Lào Cai) khẳng định, cách giải trình của EVN đã ẩn đi một lần tăng giá. Gía điện không phải tăng 8,37% như EVN công bố mà thực chất là 10%, 12,7%, 14,2%,15%. Do đó, Kiểm toán Nhà nước cần vàoRead More →

Đại biểu Lê Thu Hà – ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội – đưa ra nhận xét này và chứng minh bằng các con số. Đề nghị kiểm toán vào cuộc để “minh bạch giá điện” Bà Hà chỉ ra: Bóc tách thực tế tăngRead More →

Cuộc đời của một người đàn ông vô gia cư đã thay đổi sau khi một mục sư tốt bụng nhìn thấy ông đang tìm thức ăn trong thùng rác. Mục sư Franklin Goden nhìn thấy người đàn ông vô gia cư Erwin Dean lần đầu tiên khi ông đangRead More →