Ông Tề Trí Dũng không còn trong Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM

Ông Tề Trí Dũng không còn trong Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM

Ông Tề Trí Dũng không còn trong Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM
Đại diện Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xác nhận ông Tề Đình Dũng không còn trong danh sách Hội đồng trường.

Bình luận