Kết quả bất ngờ sau 1 ngày đặt “bảo bối” của Nhật xuống lòng sông Tô Lịch

Kết quả bất ngờ sau 1 ngày đặt “bảo bối” của Nhật xuống lòng sông Tô Lịch

Kết quả bất ngờ sau 1 ngày đặt “bảo bối” của Nhật xuống lòng sông Tô Lịch
4 chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor được các chuyên gia Nhật Bản đặt xuống sông Tô Lịch đã bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực.

Bình luận