Trúng jackpot 34 tỉ và hai tình tiết chưa từng có trong lịch sử Vietlott

Trúng jackpot 34 tỉ và hai tình tiết chưa từng có trong lịch sử Vietlott

Trúng jackpot 34 tỉ và hai tình tiết chưa từng có trong lịch sử Vietlott
Có những tình tiết chưa từng xảy ra trong lịch sử Vielott nhưng vừa ghi nhận với jackpot hơn 34 tỉ đồng của người đàn ông ở Cần Thơ.

Bình luận