“Bảo bối” dưới sông Tô Lịch cần thêm “trợ thủ” sau 1 tháng hoạt động

“Bảo bối” dưới sông Tô Lịch cần thêm “trợ thủ” sau 1 tháng hoạt động

"Bảo bối" dưới sông Tô Lịch cần thêm "trợ thủ" sau 1 tháng hoạt động
Do mực nước sông Tô Lịch xuống thấp nên máy sục khí Nano cần có thiết bị hỗ trợ để có thể xử lý ô nhiễm trên sông Tô Lịch.

Bình luận