Nóng 24h qua: Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa “giải cứu”

Nóng 24h qua: Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa “giải cứu”

Nóng 24h qua: Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa "giải cứu"
Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa “giải cứu”; Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng… là những tin nóng nhất 24h qua.

Bình luận