Một tỉnh có 76 điểm 10 các môn thi THPT quốc gia 2019 

Một tỉnh có 76 điểm 10 các môn thi THPT quốc gia 2019 

Một tỉnh có 76 điểm 10 các môn thi THPT quốc gia 2019 
Thí sinh có điểm thi xét ĐH cao nhất tỉnh đạt 29,8 điểm.

Bình luận