33 năm phát lại Tây Du Ký, khán giả vẫn không thể thoát khỏi sai lầm

33 năm phát lại Tây Du Ký, khán giả vẫn không thể thoát khỏi sai lầm

33 năm phát lại Tây Du Ký, khán giả vẫn không thể thoát khỏi sai lầm
Những chi tiết nhỏ chỉ là fan ruột mới có thể tinh ý nhận ra trong Tây Du Ký 1986.

Bình luận