Bộ trưởng Tô Lâm lý giải việc đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Tô Lâm lý giải việc đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Tô Lâm lý giải việc đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp
“Qua thí điểm công tác này rất tốt. Đi đến mục tiêu xa hơn nữa là xã hội hoá trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân. Trong đề án chúng tôi sẽ tiếp tục và vừa qua Luật Thi hành án hình sự sửa đổi cũng cho phép điều này”, Bộ trưởng nói.

Bình luận