Ngồi trú nắng, 2 công nhân bị tường đè tử vong

Ngồi trú nắng, 2 công nhân bị tường đè tử vong

Ngồi trú nắng, 2 công nhân bị tường đè tử vong
Hai công nhân ngồi nghỉ giải lao và trú nắng bên tường nhà xưởng thì bất ngờ tường đổ sập khiến cả hai tử vong.

Bình luận