Nữ công nhân vỡ òa sau 4 năm bị truy tố oan, được bồi thường 200 triệu

Nữ công nhân vỡ òa sau 4 năm bị truy tố oan, được bồi thường 200 triệu

Nữ công nhân vỡ òa sau 4 năm bị truy tố oan, được bồi thường 200 triệu
Bị truy tố oan sai suốt 4 năm, chị Tiết Lệ Trân đã được giải oan kèm số tiền bồi thường 200 triệu đồng.

Bình luận