Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm gì trước khi nhảy từ tầng thượng xuống đất?

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm gì trước khi nhảy từ tầng thượng xuống đất?

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm gì trước khi nhảy từ tầng thượng xuống đất?
Lễ viếng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được tổ chức từ 10-14h ngày hôm nay tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8.

Bình luận