Sau vài giờ trộm cắp, chủ quán ốc không ngờ bị công an bắt nhanh như vậy

Sau vài giờ trộm cắp, chủ quán ốc không ngờ bị công an bắt nhanh như vậy

Sau vài giờ trộm cắp, chủ quán ốc không ngờ bị công an bắt nhanh như vậy
Biết đêm khuya cửa hàng FPT không người trông coi, chủ quán ốc đã đột nhập vào bên trong để “tham quan”.

Bình luận