Chở nữ nhân viên karaoke ra cầu hiếp dâm, đánh đập rồi lột sạch tài sản

Chở nữ nhân viên karaoke ra cầu hiếp dâm, đánh đập rồi lột sạch tài sản

Chở nữ nhân viên karaoke ra cầu hiếp dâm, đánh đập rồi lột sạch tài sản
Do không chịu ký giấy nợ, Hằng đã bị Tuấn Anh và đàn em đánh đập, cướp sạch tài sản, một đối tượng trong đó còn hiếp dâm nạn nhân.

Bình luận