Đêm nay (28/3), hàng nghìn hộ dân phía Tây nam Hà Nội sẽ mất nước sinh hoạt

Đêm nay (28/3), hàng nghìn hộ dân phía Tây nam Hà Nội sẽ mất nước sinh hoạt

Đêm nay (28/3), hàng nghìn hộ dân phía Tây nam Hà Nội sẽ mất nước sinh hoạt
Công ty cổ phần Viwaco, đơn vị tiếp nhận nguồn nước sạch từ Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân khu vực Tây Nam Hà Nội để phục vụ đấu nối đường ống cấp nước.

Bình luận