Vận động nữ phó phòng ở Cà Mau du học nước ngoài trở về nước

Vận động nữ phó phòng ở Cà Mau du học nước ngoài trở về nước

Vận động nữ phó phòng ở Cà Mau du học nước ngoài trở về nước
Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan hỗ trợ vận động phó phòng du học ở nước ngoài về nước thực hiện các công việc theo quy định trước khi xin nghỉ.

Bình luận